Over de grenzen van ons beroeps-onderwijssysteem

Ons beroepsonderwijssysteem kan als log worden ervaren. Individuele lerenden, bijvoorbeeld als ze al werken, ervaren niet dat een (deeltijd)opleiding aansluit bij de werkpraktijk. Regionale partners (bedrijven, mkb, publieke instellingen e.d.) ervaren dat samenwerken met onderwijspartners lastig is of lopen aan … Lees verder Over de grenzen van ons beroeps-onderwijssysteem